FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2016

                                 

I det forløbne år har vi mistet 9 gode kammerater:

Emil Jensen - Arne Dahl - Grethe Bak - H.C. Kanstrup – Peter Larsen – Svend Toft – Keld Krog Jensen – Jørgen Walther Nielsen og Erling Jørgensen

Æret være deres minde.

Vi er i dag 433 medlemmer her i afdelingen. Der har været en tilgang på 34 nye medlemmer og vi har sagt farvel til 16 medlemmer. 4 er slettet p.g.a restance, 2 har meldt sig ud af personlige grunde, 1 er overflyttet til anden afd. og 9 er afgået ved døden. Det giver en nettotilgang på 18. Det er 5 mere, end vi havde sidste år. Vi kan notere, at ud af de 34 nye medlemmer, er der 17 stk. fra Søværnet eller Marinehjemmeværnet, 10 stk. er fra handelsflåden og 7 stk. er fra kategorien øvrige. Dette giver en nettotilgang på 6 nye Pin 1-medlemmer. Det er sikkert ikke nok til at få fremdriftsskruen, men det får vi at se på sendemandsmødet i Aalborg til maj.

Hvis vi sætter lidt tal på alle vore 433 medlemmer, ser det således ud:

Vi har296 Pin 1-medlemmer fra Søværn og Marinehjemmeværn, som udgør 68%. Der er 77 Pin 2-medlemmer fra handelsflåden og erhvervsfiskere, som udgør 18%. Der er 60 Pin 3-medlemmer fra kategorien øvrige, som udgør 14%. Af denne flok er der 28 piger, som udgør 6,65%, og vi har 7 medlemmer, der har en anden afd. Som hovedafd.

Det ser jo ikke så værst ud. Vi kan med rette stadig kalde os en Marineforening, da86% af vores medlemmer er Marinere og Søfolk. Det er helt fint.

Vi skal se lidt på vores alders-sammensætning, og det er lidt af en gyser. Det ser ud som følger:

Over 90 år 4

80 - 90 år 25

70 - 80 år 124

60 - 70 år 139

50 – 60 år 79

40 - 50 år 32

30 - 40 år 12

20 - 30 år 9

Det giver en gennemsnits alder på 63,45 år. Så en ungdomsforening kan man næppe kalde os.

Vores alders-præsident er Ove Krebs på 95 år og vores Benjamin er Atthanon Suwanchatree på 20 år. Ja det er et spand på 75 år. Det er flot og det viser, at vi er en forening, hvor ung og gammel kan mødes om vores fælles interesse for Søværn og Søfart her i vores dejlige Marinestue. Vi skal stadig se os om efter nogle yngre mennesker. Vi kan bruge dem her i foreningen, så hermed en opfordring til jer alle: Kender I nogen, som er eller har været i søværnet eller Handelsflåden, så få dem med her ned i stuen. Vis dem, hvad en Marineforening er, og hvem vi er. Som I kan se af tallene, så bliver vi ikke yngre, og vi vil jo gerne have, at vores forening skal bestå i mange år fremover, så derfor skal vi have fat i de yngre mennesker.


Stuen har i årets løb været udlånt/udlejet 21 gange til medlemmer, Flådestationen og Marinehjemmeværnet. Der har været 16 arrangementer, som har været forenings arrangementer, foruden at der er åbent hver weekend samt nogle aftener i vinterhalvåret. Vi må sige, at huset bliver brugt.

Der er givet gaver – blomster og telegrammer i det forgangne år, hvor bestyrelsen har ment, vi skulle markere os.

Vi har igen i 2016 haft en del arrangementer her i afdelingen. Det har været et travlt år. Jeg vil her nævne nogle af dem.


17.03.16 Havde vi besøg fra Kongegårdscentret i Slagelse, hvor 25 personer kom for at se en Marinestue. Theis og Uffe viste rundt, serverede en kop kaffe og fortalte om Marineforeningen. Efter et par timer blev der sagt farvel og tak for i dag.

19.04.16 Så skulle der pudses og gøres klar til sendemandsmødet. 20 mand var mødt op for at give den en skalle. Det blev der gjort og alt skinnede. Vi var klar til at modtage de mange gæster.

22-23-24.04.16

Så blev det store ankomstdag til årets sendemandsmøde her i Korsør. De første gæster ankom allerede torsdag. Det var 2 mand fra NUUK, ellers kom folk i en lind strøm dagen igennem. Kl. 1400 blev LB og folk fra vores bestyrelse modtaget på Korsør gamle rådhus af Borgmester Steen Knuth. Der blev holdt et par taler og der blev serveret lidt at drikke og lidt snacks. Efter en times tid forhalede vi til Marinestuen.

Kl. 1800 blev der budt velkommen til kammeratskabsaften i store magasin. 210 personer var der mødt op, der blev skænket øl og vin, og kl.1830 blev der sagt værsgo. Pølsevogne var klar. Så var freden forbi. Det var ikke noget, der faldt i god jord hos mange af gæsterne. Køerne var for lange og det var koldt. Nogle gik i byen for at spise og andre gik hjem, så det var jo lidt ærgerligt. Men - det var, hvad vi havde valgt, og det er det. Senere underholdt vores sangkor og bagefter Henry. Det gik godt. Kl.2300 var det forbi.

Lørdag var der morgenmad i stuen kl. 800 og kl. 930 var der opstilling på kajen. Kl.1000 gik marchen, med tamburkorpset i spidsen og med 200 mand i følget, fra fæstningen og til rådhushaven, hvor der blev lagt krans og blomster ved de to mindesten. Derefter fortsatte marchen gennem byen til Flådestationen, hvor mødet blev holdt i containerhallen. Det blev et møde med en del debat og afstemninger. Kl. 1530 var det slut.

Kl. 1730 blev der budt velkommen på Comwell Hotel til gallamiddag, og det blev en helt fantastisk aften. Der var inviteret gæster og vi var ialt 130 personer. God musik, gode taler og god underholdning. Maden var helt i top, så der var ikke noget at klage over. Kl. 0100 var det hele forbi.

Søndag blev der serveret brunch i stuen og en del lagde vejen forbi for at sige farvel for denne gang. Jeg tror, at de sidste gik ved 14 tiden, så kunne vi puste ud og det gjorde vi så.

En stor tak skal lyde til alle hjælperne som har gjort et fantastisk stykke arbejde. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre. Og en stor tak til bestyrelsen, som i meget lang tid har arbejdet med at få det hele til at gå op i en højere enhed. WELL DONE.

03.05.16

Så blev det tid til Flådestations Korsørs Pensionistdag som igen i år blev afholdt i Marinestuen.

Kl. 0700 var Uffe, Ketti, Lise-Lotte, Mogens, Birthe og jeg på plads og i gang. Men allerede mandag var vi ovre for at dække bord til de 90 personer, som var tilmeldt. Det gav lidt udfordring at få plads til dem alle, men det lykkedes til sidst. Kl. 0830 bød Kommandør Per Hesselberg velkommen og gav en orientering om flådens status i dag. Efter morgenmaden gik deltagerne på flådestationen, og vi fik travlt med at rigge af og rigge til, til frokost. Kl. 1315 blev der sagt værsgo og man gik i gang med den gode mad, og der blev spist og hygget. Kl. 1600 var de sidste gået og vi kunne gå i gang med oprydningen og rengøringen. Det blev en lang dag i foreningen, men en god dag.

Tak til hjælperne for den store indsats.

09.06.16

Besøg af 12 unge gaster fra Fregatten Iver Huitfeldt. De unge gaster fik en rundvisning, og Theis fortalte dem hvad en Marineforening var. Der blev serveret en tår at drikke og snakken gik. De var meget interesseret i foreningen og der var et par stykker, som ville melde sig ind i deres lokalforening. Der vil komme 3 til 4 hold mere på besøg i år, og de skal være velkommen.

11.06.16

Bent Mitchell fra Danmarkssamfundet kom og overrakte os et nyt Dannebrogsflag. Flaget blev sat ved en lille ceremoni. Senere på året fik vi også et stormflag fra Danmarkssamfundet. Vi siger mange tak, og opfordrer til at købe de små flag i baren.16.07.16

Listen til vores jubilæumsfest kom op, og tilmeldingen kunne begynde.

Hans Slesvig var på plads ved indskrivningen og det var fint, da der var 103 tilmeldinger over weekenden.

Vi blev også en del af Kongens Togt, da vi lagde stue og kabys til så de gode folk fra Havhingsten kunne komme i tørvejr med deres proviant. De lånte også vores opvaskemaskine til deres service, som trængte til en tur i varmt vand. De var meget glade for vores venlighed. Men hvad Havhingsten er jo et krigsskib.

06.08.16

Årets sommerudflugt gik til Holmen og Peder Skram med efterfølgende frokost i Kbh. MF

Der var fuldt hus og kl. 0800 var der morgenskafning i stuen. Kl. 0900 gik turen mod KBH. med Heidi som chauffør og med Bo som ølmand. Da vi ankom til Holmen var der fri manøvre til at gå rundt på de enheder, som ligger der som museumsskibe, og der blev fortalt mange historier fra ”dengang”. En dejlig oplevelse.

Kbh. Mf havde bakket op med en gang skipper lobeskous. Det var noget, der faldt i god jord.

Efter vi havde hygge os i et par timer, gik turen hjem mod Korsør igen. Stemningen var god og der blev underholdt af Uffe (som vanligt). Så det blev en god tur hjem.

Endnu en rigtig god sommerudflugt med Marineforeningen. Stor tak til Uffe for arrangementet.

27-28.08.16

Den maritime uge sluttede med en masse aktivitet på og omkring havnen, Flådestationen holdt åbent hus, og det gjorde vi også i MF. Der kom en masse besøgende. Bo og Bjarne havde travlt i baren. Sangkoret sang på stejlepladsen og det var som altid en god oplevelse. De kan bare det der.

Søndag den 28.08. blev så fæstningsområdet indviet efter renoveringen, og en del mennesker lagde vejen forbi Marinestuen. De mange komplimenter om, hvor flot der er i vores stue, det er altid noget som varmer.

29.08.16

Kransenedlæggelse i rådhushaven med deltagelse af 2 mand fra flådestationen og 8 mand fra Marineforeningen.

30.08.16

18 personer fra FAK har lånt stuen til seminar fra 0800 til 1200.

03.09.16

Så var det dagen for vores store jubilæumsfest. 210 personer mødte op i festhumør på Bæl`t stedet

Der blev budt velkommen til æresmedlemmer, landsformand, distriktsformand og alle gæsterne.

Det var blevet besluttet, at Bjarne Jensen og Lise-Lotte, Helena, Linda, Ketti og Vita skulle belønnes for deres store hjælp, og det blev de så. Bjarne blev udnævnt til Årets Mariner 2016 og pigerne blev tildelt Marineforeningens fortjensttegn. Alle fik også et diplom.

Så kunne vi gå i gang med maden og det var god mad, vi fik. Snart var stemningen helt i top, og Uffe som var konferencier skulle råbe meget højt for at få ørenlyd. Der blev sunget et par sange. Først en til lejligheden skrevet af Lise-Lotte og Korsør prisen blev det også til. Ikke et øje tørt. Distriktsformanden Søren Brusgaard holdt en pæn tale for vores afd. Og så opfordrede han vores sangkor til at give et par numre, og vi er altid klar. Det var noget man kunne lide. Efter maden blev flaget bjærget og der var fri manøvre. Vores faste musikere BYENS BEDSTE BOYBAND gav den gas og snart var dansegulvet fyldt. Kl. 0030 blev der serveret natmad, og folk begyndte så småt at forlade festen.

Det blev en fantastisk aften og nat. Feste det kan vi her i foreningen.


05.09.16

National flagdag.

Vi mødte kl. 0715 ved Marinestuen, for i samlet flok at gå til flådestationen for at deltage i ceremonien der.

Der blev holdt taler ved Kommandøren og Borgmesteren, derefter blev der serveret morgenmad i containerhallen. Efter morgenmaden gik vi til rådhushaven for at lægge blomster ved mindestenen der.

Der var deltagelse ved De Blå Baretter, Flådestationen og Marineforeningen. Der blev sluttet af i marinestuen.

06.10.16

Svanen og Thyra afsejlede fra Holmen ud på et langt togt til Vestindien og USA.

Klaus var på plads med flaget sammen med andre afd.

14.10.16

Forsvarsbrødrene Ringsted var på besøg efter en rundvisning på flådestationen.

25 mand fik serveret en gang sild og derefter biks med dobbelt spejl. Det var nogle hyggelige gutter. De hyggede sig, så det var svært for deres formand at få dem med hjem igen. 2 mand meldte sig ind hos os.

Der var gang i den i kabyssen. Der skulle renses 40 kg ål, og der skulle laves biksemad til gæsterne, men det gik med en flot indsat fra Jens René – Per og mig selv samt pigerne Ketti – Lise-Lotte og Hjørdis. Tak for kampen.

15.10.16

Så oprandt den store åledag i Marineforeningen. 65 personer var mødt op for at indtage denne herlige spise. Sonja og hendes piger var på plads i kabyssen, og der blev stegt ål på samlebånd.

Kl. 1300 blev der budt velkommen og der blev serveret. Der faldt ro over stuen. Der blev skålet og der blev spist. Alle var enige om, at det var de bedste ål, vi havde fået i flere år.

Efter skafningen blev der hygget til langt ud på aftenen. Bo og Carsten havde nok at se til i baren.

Igen en dejlig dag sammen med gode venner i Marineforeningen. Tak til alle for godt selskab.

05.11.16

Så blev tilmeldingen til julefrokost sat op, og ved lukketid søndag, var der 1 plads tilbage, og den blev solgt mandag formiddag. Dejligt at folk glæder sig til vores arrangementer. Man ville ønske, at vi havde mere plads.

12.11.16

Efterårets 30kr. frokost stod Sirenerne for. De serverede en sildemad og en gang hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler. Det var noget, der faldt i folks smag. 65 personer var mødt op til denne hyggelige eftermiddag. 3 nye medlemmer fik deres medlemstegn og blev budt velkommen i foreningen.

Der blev hygget til ud på eftermiddagen, og først kl. 1830 fik Klaus lukket ned for en dejlig dag i marinestuen. Stor tak til Sirenerne.

24.11.16

Vinterens første ULKEAFTEN. Vi havde indbudt alle interesserede til foredrag i Marineforeningen

Der kom 52 personer, mange ude fra bye. Det var dejligt at se.

Morten Bach fra ITF fortalte den barske historie om vores krigssejlere og viste filmen ”Rapport fra de druknede og glemte ”. Det var barske sager, men meget interessant. Det blev en rigtig god aften i stuen

Tak til alle som deltog.

03.12.16

Året julefrokost blev som altid en dejlig begivenhed. Der var samlet 70 glade deltagere og musikken var på plads. Kl. 1300 blev der budt velkommen, og vi kunne gå ombord i det flotte julebord. Der var alt, hvad vi kunne ønske af mad og mere til.

Det havde ellers været noget af en gyser mht. at få en kok. Først 2 afbud, men så fik vi tag i Anders, og han diskede op med en helt fantastisk frokost. Det var noget, der faldt i god jord hos gæsterne. En stor tak til Anders. Birthe og hendes piger var på plads, så alt var i gode hænder.

Der blev spist og der blev skålet, så det var en lyst. Under kaffen blev der holdt auktion over de medbragte pakker. Som altid gik handlen godt, og alt blev solgt. Så var der fri manøvre og dansen gik til ud på aftenen.

En dejlig eftermiddag i Marineforeningen.

17.12.16

Årets juleafslutning blev som altid en dejlig dag i Marineforeningen.

Allerede kl.1000 var de første på plads, og da der blev budt velkommen, var der ikke en plads mere i stuen

Helena og Lise-Lotte var som vanligt klar med gløgg og æbleskiver kl.1200, og der blev hurtigt tyndet ud i gryder og fade. Kl.1300 var det så tid til det store bankospil, og sikket et gavebord. Det var imponerende. 30 spil plus et ekstraspil, ja - så var det forbi og som vanligt, var der nogle, som var ved at segne under vægten af gevinster, og andre gik bare hjem.

Der skal lyde en stor tak til knægtene Dan Olsen, Renè Berger og Jens Renè for deres store og flotte indsamlingsarbejde, og en tak til alle som gav en hjælpende hånd. Sidst men ikke mindst en stor tak til alle som bidrog med en gevinst til vores bankospil. Der var 37 forskellige forretningsdrivende, der var så venlige at sponsorere os. Tusind tak for det.

25.12.16

Juledag holdt vi åben i stuen. John havde vagten og Lise-Lotte og jeg fik stablet en lille bid brød på bordet ,

Kl. 1200 blev der sagt Glædelig jul og velbekomme til de ca. 20 personer der var i stuen. Der blev hygget et par timer med maden. Det er altid en rigtig hyggelig juledag i stuen.


07.01.17

Den årlige nytårsmønstring blev igen i år afholdt første lørdag efter nytår. Der var mødt omkring 30 medlemmer op. Kl. 1200 blev der sat flag, og 2 nye medlemmer fik overrakt deres medlemsnål. Derefter blev der ønsket godt nytår til alle, og skålet for foreningen. Derefter blev der hygget.

23.01.17

10 mand var på rundvisning ombord på det nye Inspektionsfartøj LAUGE KOCK som ligger på FLS. Korsør for at blive udrustet med militært grej. Det var spændende at se det flotte nye skib. Vi vil prøve, om vi kan få et par rundvisninger mere, så flere kan få mulighed for en tur. Den skal ligge her de næste 6-8 måneder.

27.01.17

Årets torskegilde havde samlet 36 medlemmer, som mødte op i stuen for at nyde den herlige spise GULE ÆRTER med flæsk – pølse og grisehaler. Der blev budt velkommen og flaget blev sat kl.1800 derefter gik man til bords og skafningen gik i gang. Efter at 40 liter gule ærter og et ukendt liter øl og snaps var gledet ned, var det tid til historierne, og som altid blev det en fornøjelig stund. Så var det tid til skydningen til muggen. Ronni Jappe havde afleveret muggen i ny pudset stand, så den var klar til en ny vinder.

Det blev som altid et tæt opløb med 4 mand på 30 point, en på 33 point og vinderen Torben T. Jensen med 35 point. Et stort tillykke til Torben. Derefter blev der hygget til godt ud på aftenen. En hyggelig aften som altid.

Ud over disse arrangementer har der været pudseaftner, hvor der møder 10 -20 mand op, og får det hele til at skinne. Der må gerne komme mange flere de aftener. Jo flere jo bedre.

Billardfolket spiller deres turneringer for både pigerne og drengene i vinterhalvåret, og sangkoret rører deres sangermuskel hver anden tirsdag vinteren igennem. Vores sangkor er også ude omkring på hele Sjælland for at synge. De er ret gode de sangere .

2016 har været et travlt men spændende år her i foreningen. Vi har holdt et hav af møder, for at få det hele til at klappe ved de store arrangementer, vi har holdt i 2016. Det gik jo som det skulle. Vi er kommet godt igennem og med et godt resultat. Så kan man kun være glad. Der har været en god opbakning fra medlemmerne til de arrangementer, vi i bestyrelsen har sat i søen.

Vi har haft besøgende ude fra, og i 2016 har der været rigtigt mange i forbindelse med sendemandsmødet,

Vi har ry for, at vi tager godt imod vores gæster her i Korsør. Det er altid dejligt, at få at vide, at folk har følt sig godt tilpas i vores forening. Så bliv ved med at tage så godt imod vore gæster.

Vi har et godt samarbejde med Fls.Korsør og med den lokale MHV flotille. Det giver sig udslag i, at flere og flere henvender sig til os for at holde et arrangement her i vores dejlige stue. Det er alt fra spisning til seminarer og kammeratlige sammenkomster, og det er fra mange forskellige myndigheder inden for søværnet og MHV. Det er en del af det at være en Marineforening. Vi skal bakke op omkring Søværnet og Marinehjemmeværnet, og det gør vi her i Korsør Marineforening, og det bliver vi ved med.

Jeg vil gerne takke alle medlemmer, koner og venner, som altid stiller op, når vi kalder og har brug for hjælp. TUSIND TAK til jer allesammen.

Til Klaus og rengøringsholdet vil jeg sige WELL DONE! Det er altid en fornøjelse at komme her i stuen. Der er altid rent og pænt. Vore gæster udefra kommer også med bemærkninger om, hvor rent og pænt her er. Det er jeres fortjeneste. Tak for det.


Marineforeningen Korsør afd. Er kommet godt igennem jubilæumsåret 2016. Vi har en god økonomi, vi har fremgang på medlemssiden, ja vi er kort sagt en forening med liv i. Men vi kan altid blive en smule bedre, og det vil vi bestræbe os på i bestyrelsen. Vi skal finde nye tiltag som vil tiltrække nye medlemmer (gerne unge mennesker). Det er ikke let, men vi prøver.


År 2017 skulle meget gerne blive et ”normalt” år i foreningen. Det vil sige med de arrangementer, som vi kender. Vi skal holde fregatskydning igen i år og skipperfest, hvilket vi jo ikke gjorde sidste år. Det bliver rart at komme ind i den kendte rytme igen. Ikke at der ikke sker noget i huset. Vi er i øjeblikket ved at indrette kontor oppe i biblioteket. Carsten og hans gutter har bygget et fint kontor deroppe. Vi skal sortere alle de bøger, vi har, og de skal katalogiseres. Det bliver et stort arbejde.

Som alle ved begyndte vi at få frisket op ved, at der blev malet i kabys og toiletter samt gaderobe og gang. Det arbejde skulle gerne fortsætte med, at stuerne bliver frisket op. Der er skam nok at se til hele tiden, så vi keder os ikke i bestyrelsen.


Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i året, som er gået. Der har været rigtigt meget at se til, men vi kom igennem og er ude i smult vande igen

TAK for jeres store indsats.

En stor tak til vores annoncører og sponsorer for jeres støtte til Marineforeningen

Der skal også lyde en TAK til Flådestationen og Slagelse Kommune for et godt samarbejde.

Pas godt på vores gamle forening. Lev op til foreningens motto:

FOR TRADITIONER OG KAMMERATSKAB

Værn om det. Det er det, der binder det hele sammen.

                    Hermed overgiver jeg beretningen til Generalforsamlingen.

Lindy Olsen

Formand

 

  

 

Copyright ® 2010 KORSØR MARINEFORENING

     

                                                                  

                                                                

KORSØR MARINEFORENING

stiftet 14. januar 1916