AKTIVITETSPROGRAM

  

 

 

16. februar kl. 1700: Pudseaften

25. februar kl. 1000: Generalforsamling

18. marts kl. 1300: 30 kr´s frokost

22. april kl. 1300: Foredrag m/skafning (John Mogensen).

20. maj kl. 0800: Fregatskydning

05. august kl. ? Sommerudflugt

02. september kl. 1800: Skipperfest.

14. oktober kl. 1300: Åleskafning

02. december kl. 1300: Julefrokost

16. december kl. 1200: Glögg/æbleskiver og bankospil.


Tilmelding og betaling foregår i stuen efter ”først til mølle-princippet”, hvor tilmeldingslister bliver

 ophængt løbende og som regel ca. 4 uger før.

Aktivitetsprogrammet er tentativt og vil løbende blive opdateret. Ret til ændringer forbeholdes!

 

Copyright ® 2010 KORSØR MARINEFORENING

     

                                                                  

                                                                

KORSØR MARINEFORENING

stiftet 14. januar 1916