Danmarks Marineforening har besluttet at lade bygge en replica af en kanonjolle, som blev benyttet under Englands-krigene 1807-1815. Bygningen af kanonjolle-replica’en vil ske på Fregat-værftet i Ebeltoft, og skal være tilendebragt til foreningens jubilæum den 30. april 2013.

Danmarks Marineforening skal herved opfordre foreningens medlemmer og alle andre interesserede til at støtte dette formål ved at indsætte et beløb – stort eller lille - på Marineforeningens bankkonto:

Reg.nr. 1551 - Kontonr. 3111037949

og med tydelig angivelse af formålet:

”Kanonbådsfonden”.

Som et synligt bevis på, at man har støttet projektet, udstedes nummererede ”Støttebeviser”. Bevisernes ædelhed afhænger af beløbsstørrelsen. Større beløb får ligeledes tildelt et indrammet bevis med indlagte høvlspåner fra projektjollen.

Endvidere vil der i ”Kanonbådsskuret” i Nyborg blive anbragt en tavle visende navne på de, der har støttet projektet.

  

Bestyrelsen i Korsør MF har besluttet at støtte projektet med de midler der bliver indsamlet i de to bøsser der står på bardisken i marinestuen.

 

Så hvis du ønsker at støtte projektet - så kan du blot lægge dit bidrag i een af bøsserne.

 

Hvis du vil støtte med et ekstraordinært stort beløb, så kontakt bestyrelsen, da der vil være mulighed for at få udstedt et officielt støttebevis hvis beløbet er af en vis størrelse. F.eks kr. 500,-

 

 

 

 

Copyright ® 2010 KORSØR MARINEFORENING

     

                                                                  

                                                                

KORSØR MARINEFORENING

stiftet 14. januar 1916